Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
REKISTERINPITÄJÄ

Bescom (Y-tunnus 2761400-2)
Hallituskatu 7 B 47
33200 Tampere

REKISTERIN NIMI

Bescomin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Bescomin asiakkaaksi ja/tai ostanut Bescomin palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA SISÄLTÖ

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ja asiakkaan Bescomilta hankkimien palveluiden ylläpitoon.

Rekisteri sisältää asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot sekä tiedot asiakkaan hankkimista palveluista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Bescomin käytössä eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille ellei palvelujen ylläpito tai lainsäädäntö sitä edellytä.

Bescom on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaan yhteystiedot verkkotunnuksien rekisteröinnin yhteydessä kansainvälistä WHOIS-rekisteriä varten Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”) -järjestön vaatimusten perusteella. ICANN vastaa verkkotunnuksien valvonnasta sekä osittaisesta hallinnoinnista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä asiakassuhteen päätyttyä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet sitä estä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus on vain Bescomin valtuuttamilla työntekijöillä. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.